Case

Hoe houd je de winstgevendheid op peil in een volwassen markt?


Een sigarenfabrikant, die over de hele wereld actief is, nam een branchegenoot over met een leidende positie in een belangrijke markt. Deze leidende positie, die sterk onder druk stond, werd gerealiseerd met een grote portfolio van merken en varianten. Samenvoeging van beide bedrijven moest snel leiden tot een groeiend marktaandeel.

Aan As Branded de vraag deze opdracht uit te voeren.


Het werk

  • Om inzicht te krijgen in de mogelijkheden is gestart met de analyse van de verworven merken en de inpassing van de bestaande portfolio. In sessies met de stuurgroep werd vervolgens de strategie bepaald.
  • Belangrijke eerste stap in die strategie was het revitaliseren van het grootste merk door het uitbouwen van een subbrand in een groeicategorie. Product-, design- en communicatieontwikkeling werden in gang gezet. Binnen 8 maanden na de overname vonden gelijktijdige introducties plaats van 17 varianten in drie verschillende markten.
  • Naast de introducties is gewerkt aan een grondige rationalisatie van het bestaande assortiment. Uitgangspunt hierbij was versterking van de overblijvende merken door omzettingen, het behoud van schapposities en minimalisatie van de rationalisatiekosten door nauwkeurige bepaling van saneringsdata op basis van niet-muteerbare voorraden grondstoffen.

De resultaten

  • Een up to date portfolio van het belangrijkste merk.
  • Marktaandeel van het belangrijkste merk en totale marktaandeel van de onderneming groeit weer.
  • Door een forse reductie in aantal merken en varianten is de bedrijfsvoering vereenvoudigd en zijn de kosten verlaagd.


Deze interimopdracht is door Abel Jan uitgevoerd via VODW Marketing.

As branded
Opdrachten